Program

Mix & Mingle, fredag 17.4

Mera info skickas per e-mail åt anmälda vänorkestrar och gamyhler.

Premiären i Glaspalatset, lördag 18.4

15:00 Cocktailtillfället börjar
16:00 Dörrarna till salen öppnas
18:00 Filmvisningen slutar

Förflyttning till banketten med gemensam transport

Banketten å Urdsgjallar, lördag 18.4

18:30 Cocktailtillfälle å Urdsgjallar
20:00 Banketten inleds

Sillis å Urdsgjallar, söndag 19.4

11:00 Sillisen inleds!
18:00 Sillisen avrundas