Program

Gästerna indelas i grupper på 50-pers, som anländer enligt en skilt planerad tidtabell, för att undvika köbildning. Vänligen reservera hela den meddelade tiden för vald premiär, eller meddela önskemål om tid för ankomst.

Information om säkerhetsåtgärder och gruppindelning skickas per mejl.

Premiär I, lördag 3.10 kl. 13:00-16:20

13:00-13:45 Ankomst i grupper
14:00-15:40 Visning
15:40-16:20 Hela utrymmet töms

Premiär II, lördag 3.10 kl. 16:30-19:50
SLUTSÅLD!

16:30-17:15 Ankomst i grupper
17:30-19:10 Visning
19:10-19:50 Hela utrymmet töms