Aktuellt

Ändringar kring premiärdagen 3.10.2020

Bästa premiärdeltagare!

Till följd av den rådande COVID-19-situationen har Humpsvakars filmpremiär flyttats till lördagen den 3 oktober, som det meddelades i våras. Premiären hålls fortfarande i Bio Rex i Glaspalatset.

För att ordna evenemanget så tryggt som möjligt, kommer en stor del av arrangemangen att se annorlunda ut än den ursprungliga planen. Vänligen läs noga igenom följande info.

  • Premiären består av två visningar à 180 pers (salen har 550 platser)
  • Tyvärr ordnas inte banketten eller söndagens sillfrukost
  • Ett alternativ till fysiskt deltagande kommer att ordnas
  • Alla deltagare ska skilt anmäla sig via ett formulär som skickats per mejl (och som skickas åt nya biljettköpare). Detta formulär kommer även att användas för att göra upp en placeringskarta med inplanerade säkerhetsavstånd.

Praktiska säkerhetsåtgärder

  • En komplett deltagarlista samlas in
  • Deltagarna önskas anlända enligt en tidtabell med indelning i mindre grupper, för att undvika köbildning. Tidtabellen byggs upp enligt önskade sällskap och meddelas efter att deltagarlistan är färdig. 
  • Cocktailtillfället skalas ner så att det främst fungerar för förflyttning in i salen enligt gruppernas tidtabell. Tidsluckorna à 15 min möjliggör att hämta sin VIP-goodiebag och ta en bild vid fotoväggen innan man letar upp sin plats i salen. 
  • Alla deltagare bör använda ansiktsmask under evenemanget, såvida det inte föreligger goda skäl att avstå
  • Vänligen aktivera Coronablinkern på din telefon inför evenemanget https://koronavilkku.fi/sv 
  • Alla deltagare bör följa de finska myndigheternas anvisningar kring resekarantän och avstå från att delta vid sjukdomssymtom

Vi kommer att erbjuda alla deltagare två specialtryckta Projektet™-Ansiktsmasker™, så att vi kan vara trygga och snygga tillsammans! Vi önskar dock att alla deltagare har på egen mask fram till att de mottagit sin Projektet™-Ansiktsmask™.

Biljettavbokningar sker via deltagarformuläret. Biljetter som avbokas senast 11.9 återbetalas. Ifall man vill understöda evenemanget trots avbokning, så finns det också ett alternativ för detta i formuläret. 

Vi hoppas självklart att ni fortfarande är på väg för att njuta av showen! Har ni några som helst frågor kan ni när som helst kontakta oss via projektet@humpsvakar.fi.


Samarbetsförhandlingar i studentorkester

Teknologorkestern Humpsvakar meddelar att de inleder samarbetsförhandlingar med omedelbar verkan. Föreningens styrelse, direktoratet, har delgivit medlemmarna informationen på ett extrainsatt möte igår (tisdag) kväll. Enligt direktoratet närstående källor ligger ekonomiska problem bakom beslutet, men bakgrunden till situationen är fortfarande oklar. 

Samarbetsförhandlingarna kommer i praktiken att gå ut på en intern mätning av konkurrenskraft. Varje sektion (grupp av instrument, red. anm.) bör påvisa sin oersättlighet genom slående av rekord. Enligt organisationens direktör, Afro, preciserar styrelsen inte rekordens art, utan sektionerna har fria händer. “Fusk utan stil är förkastligt” tillägger Afro.

Publicerad ons 26.2.2020. Artikeln uppdateras.

Uppdatering fre 13.3.2020. Direktoratet har meddelat att hela orkestern permitteras fram till slutet av maj, varpå samarbetsförhandlingar återupptas. Förhandlingen torde uppnå resultat senast i början av oktober.


Tävling 1: Luska fram premiärens datum och plats

Grattis åt Oliver Otterstöm & Sebastian Hannula som vann varsin studerandebiljett!

Tävling 2: Laga en affisch med inspiration av ett ljudklipp

Vi gratulerar Nils Qvis, som vann en Business Class-premiär!

Tävling 3: Utmana oss på ett trick och vinn omröstning på Instagram

Susanna, Alina, Jakob, Anna och Mikael vann allihopa varsin Standard Economy. Gratulerar!

Tävling 4: TFiF:s utlottning

Delta i tävlingen!